Hasiera > Windows > LibreOffice 4.1 32/64 bits instalatzaile arretagabekoa

LibreOffice 4.1 32/64 bits instalatzaile arretagabekoa

Aurreko post batean Libreoffice arreta gabe nola instalatu azaldu nuen: Software librea Erakunde Publikoetan III :Libreoffice

Garai horretan tranpa txiki bat egin behar zen. Ordenagailu guztietan  erabiltzailearen profila egokitu beharrean  bat sortu eta ordenagailu guztietan kopiatzen genuen.

Oraingoan profila sortzen duten fixategiak aldatuko ditugu. LibreOfficek xml lengoia erabiltzen du , beraz xmlstartlet (http://xmlstar.sourceforge.net/) tresna erabiliaz fitxategi hauek gure beharren arabera aldatuko ditugu.

Hedapenak erabili behar bagenitu, skript hau erabil genezake ere, baina kasu honetan ez genuen inork aldatzerik nahi eta horretarako hedapena zuzenean LibreOffice instalazio karpeta kopiatzen baldin badugu “ezingo” litzateke aldatu.

Instalatzaileak honako hau egiten du:

Xmlstartlet Programa bilatzen du. Ez badu aurkitzen irtetzen da

Profilaren babeskopia egiten du eta gero profila ezabatzen du garbi uzteko.

Libreoffice 4 karpeta dagoen begiratzen du, registry eta Libreoffice 4 karpeten bide-izenak gordetzen ditu, karpetaren arabera 32 bits edo 64 bits den ere jakingo du 

Ez baldin badu karpeta aurkitzen bukaerara joango da eta libreoffice instalatuko du.

Hedapen berriak ez baldin badaude instalatzen ditu.

main.xcd eta write.xcd fitxategien babeskopia.

Libreoffice-ren ezarpen orokorrak aldatzen ditu:

Eu= Ezarpen lokalak euskaraz

Eu= Interfazea Euskaraz

Pdf= Pdf Hybrid, libreoffice-rekin editatu daiteke

Inprimagailuaren ezarpenak dokumentuan gordetzea kendu.

Txantiloi normalaren kokalelua bilatzen du eta horren arabera bide-izenak:

Dokumentuak gordetzeko unitatea= file:///X://

Txantiloi lehenetsia ezartzen du= file:///X:/Txantiloiak/Libreoffice/lehenetsia.ott

Libreoffice instalatzen du. Euskaraz eta gazteleraz, ez da eguneratuko, Microsoft fitxategiak irekiko ditu eta ez berrabiarazteko eskatuko du

Laguntza gazteleraz

Laguntza euskaraz

“Script”-aren hasierara bueltatzen da.

“Script” Hau exekutatzerakoan erabiltzaile berriei libreoffice instalatuko zaie, ezarpen pertsonalizatuekin eta hedapen lehenetsi batekin.

Hurrengo lerrotan skriptaren kodea partekatzen dut norbaitentzat erabilgarria izango delakoan

“instalatu.bat” deitu diot eta sareko unitate batean libreoffice karpeta barruan sartu dut. Berarekin batera xmlstarlet programa eta libreoffice instalatzaileak . Nahi izanez gero hedapenak ere hemen sartu genitzazke eta hasi menurako lasterbideak. Hedapenak oxt luzapena daukate. Honen ordez zip jartzen baldin badugu erraz erauzi dezakegu eta hedapenaren fitxategiak karpeta batean edukiko genituzke.

@echo off
cls
set bidea=X:

:start

REM xml programa —————————————————————————–

%bidea%
cd Libreoffice

echo. |set /p =”xmlstarlet programa bilatzen…  ”
echo.
xml.exe –version > nul
if ERRORLEVEL 1 (
echo.
echo.
echo ERROREA: xml.exe [xmlstar.sourceforge.net] behar da. Irtetzen….
pause > nul
goto end
)

rem instalazio bide-izenak 32 edo 64 bits arabera ———————————————–

if exist “%ProgramFiles%\LibreOffice 4″ (
echo.
set libreOfficeSystemSettings=%ProgramFiles%\LibreOffice 4\share\registry\
set libreoffice=%ProgramFiles%\LibreOffice 4\
echo windows 32 bits…
echo.

)Else if exist %ProgramFiles(x86)%\”LibreOffice 4” (
set libreOfficeSystemSettings=%ProgramFiles(x86)%\LibreOffice 4\share\registry\
set libreoffice=%ProgramFiles(x86)%\LibreOffice 4\
echo Windows 64 bits…
echo.
)

if not exist “%libreoffice%” GOTO install

rem Profilaren babeskopia ———————————————————————-
echo.
If exist “%APPDATA%”\LibreOffice\4 (
xcopy “%APPDATA%”\LibreOffice\4  “%APPDATA%”\”LibreOffice”\”4_old”  /e/i/q/y
RMDIR “%APPDATA%”\LibreOffice\4 /S /Q
echo Profilaren babeskopia eginda
)else (
echo Ez da profila aurkitu.
echo.
)

rem Hedapenak instalatzen ditu ———————————————————————-
echo.

xcopy %bidea%\Libreoffice\Hedapenak\xuxeniv-lo4 “%libreOffice%share\extensions\xuxeniv-lo4” /e/i/q/y > nul
echo.

echo.

echo.
echo Hedapenak Instalatuak.

rem Profil lehenetsia konfiguratzen du ————————————————————–

if not exist “%libreOfficeSystemSettings%main.orig” copy “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd” “%libreOfficeSystemSettings%main.orig”
if not exist “%libreOfficeSystemSettings%writer.orig” copy “%libreOfficeSystemSettings%writer.xcd” “%libreOfficeSystemSettings%writer.orig”

echo.

set APATH=”/oor:data/oor:component-schema[@oor:name=’Setup’]/component/group[@oor:name=’L10N’]/prop[@oor:name=’ooSetupSystemLocale’]”
xml.exe ed –inplace –delete “%APATH%/value” –subnode “%APATH%” –type elem –name value –value eu “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

set BPATH=”/oor:data/oor:component-schema[@oor:name=’Linguistic’]/component/group[@oor:name=’General’]/prop[@oor:name=’UILocale’]”
xml.exe ed –inplace –delete “%BPATH%/value” –subnode “%BPATH%” –type elem –name value –value eu “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

set CPATH=”/oor:data/oor:component-schema[@oor:name=’Common’]/component/group[@oor:name=’Filter’]/group[@oor:name=’PDF’]/group[@oor:name=’Export’]/prop[@oor:name=’IsAddStream’]”
xml.exe ed –inplace –delete “%CPATH%/value” –subnode “%CPATH%” –type elem –name value –value true “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

set DPATH=”/oor:data/oor:component-schema[@oor:name=’Common’]/component/group[@oor:name=’Path’]/group[@oor:name=’Current’]/prop[@oor:name=’Work’]”
xml.exe ed –inplace –delete “%DPATH%/value” –subnode “%DPATH%” –type elem –name value –value file:///D:/ “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

set FPATH=”/oor:data/oor:component-data[@oor:name=’Paths’]/node[@oor:name=’Paths’]/node[@oor:name=’Template’]/prop[@oor:name=’WritePath’]”

set GPATH=”/oor:data/oor:component-data[@oor:name=’Setup’]/node[@oor:name=’Office’]/node[@oor:name=’Factories’]/node[@oor:name=’com.sun.star.text.TextDocument’]/prop[@oor:name=’ooSetupFactoryTemplateFile’]”

set HPATH=”/oor:data/oor:component-schema[@oor:name=’Common’]/component/group[@oor:name=’Save’]/group[@oor:name=’Document’]/prop[@oor:name=’LoadPrinter’]”
xml.exe ed –inplace –delete “%HPATH%/value” –subnode “%HPATH%” –type elem –name value –value false “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

rem taldeaA ezarpenak ————————————————–

If exist X:\Txantiloiak\libreoffice\normal.ott (

xml.exe ed –inplace –delete “%DPATH%/value” –subnode “%DPATH%” –type elem –name value –value file:///Z:/ “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

xml.exe ed –inplace –delete “%FPATH%/value” –subnode “%FPATH%” –type elem –name value –value file:///Z:/txantiloiak/Libreoffice/ “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

xml.exe ed –inplace –delete “%GPATH%/value” –subnode “%GPATH%” –type elem –name value –value file:///Z:/txantiloiak/Libreoffice/normal.ott “%libreOfficeSystemSettings%writer.xcd”
)

rem Ezarpen Orokorrak ———————————————————————

If exist G:\NORMA\PLANTILL\libreoffice\normal.ott (

xml.exe ed –inplace –delete “%DPATH%/value” –subnode “%DPATH%” –type elem –name value –value file:///X:/ “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

xml.exe ed –inplace –delete “%FPATH%/value” –subnode “%FPATH%” –type elem –name value –value file:///X:/txantiloiak/Libreoffice/ “%libreOfficeSystemSettings%main.xcd”

xml.exe ed –inplace –delete “%GPATH%/value” –subnode “%GPATH%” –type elem –name value –value file:///X:/txantiloiak/Libreoffice/normal.ott “%libreOfficeSystemSettings%writer.xcd”
)

echo Ezarpenak aldatuak.

rem Libreoffice karpeta hasi menuan———————————————————

echo.
If not exist “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft” xcopy “%bidea%\Libreoffice\Erabilgarriak\LibreOffice” “%ALLUSERSPROFILE%\Men£ Inicio\LibreOffice” /e/i/q/y/H > nul

if exist “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft” xcopy “%bidea%\Libreoffice\Erabilgarriak\w7\LibreOffice” “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\LibreOffice” /e/i/q/y/H > nul

if exist “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LibreOffice 4.1” RMDIR “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programas\LibreOffice 4.1” /S /Q > nul

echo Hasi menua konfiguratua.

GOTO end

rem LibreOffice instalatzen du ————————————————————-

:install

echo.
echo Ez dirudi Libreoffice 4.1 instalaturik dagoenik. Programa guztiak itxi mesedez.
echo.
echo.Sakatu edozein tekla Libreoffice instalatzeko
pause > nul

echo.
echo Libreoffice instalatzen …
msiexec /qr /i LibreOffice_4.1.5_Win_x86.msi UI_LANGS=es_es,eu_es ALLUSERS=1 ISCHECKFORPRODUCTUPDATES=0 CREATEDESKTOPLINK=0 REGISTER_ALL_MSO_TYPES=1 /NORESTART

echo.
echo Libreoffice laguntza Gazteleraz …
msiexec /qr /i LibreOffice_4.1.5_Win_x86_helppack_es.msi

echo.
echo Libreoffice laguntza euskaraz …
msiexec /qr /i LibreOffice_4.1.5_Win_x86_helppack_eu.msi

GOTO start

:End
echo.
echo.
echo Bukatzeko sakatu edozein tekla…
pause > nul

 

Laister LibreOffice 4.1 azkeneko aireatzera iritsiko da. Hala ere, partekatuko dudan skripta  4.2 bertsiorako baliogarri da ere. Hau komentatu nahi nuen zeren  LibreOffice 4.2 bertsioak windowseko erregistroa erabil dezake profil bat sortzeko eta skripta sinpleagoa izango litzateke. Honek abantaila haundiak dakartza. GPO bidez profilak erraz konfiguratu ditzakegu. Beraz Libreofficen banaketa eta profilaren konfigurazioa modu zentralizatu batean egin ahal izango dugu.

Advertisements
Mailak:Windows Etiketak:
  1. Erantzunik ez oraindik.
  1. No trackbacks yet.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: